# رباعی

نینوا

بشنو از نی کان نوای بینواست                        بشنو از دل کان حریم کبریاست نی بسوزد، تل خاکستر شود                       دل بسوزد، خانه دلبر ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 12 بازدید