# جملات_قصار

مروارید

آنچه در ما اصل است خاموشی است، آنچه اکتسابی است وراجی.                                                      جبران خلیل جبران
/ 3 نظر / 15 بازدید