مومن

دل مومن به ذلت آشنا نیست

به داغ ناامیدی مبتلا نیست

نمی ترسد ز توفان حوادث

چو داند ناخدایش جز خدا نیست

/ 0 نظر / 13 بازدید