عشق

تو جام جهان نمای عشقی       تو ثروت بی بهای عشقی

من دست نیازمند کویت         تو جمله بهانه های عشقی

من قطره ای از زلال اشکم    تو گریه های های عشقی

پیغمبر عشق، ای محمد         تو اول و انتهای عشقی

/ 1 نظر / 12 بازدید
غ ن

سلام قشنگ بود[گل]