صوت خروس

صدای خروس را قبل لز طلوع آفتاب و پس از آن، می توان شنید وظهر دوباره آواز می خواند و عصر ، صوت زیبایش را بلندتر از همیشه می شنویم.

نزدیک غروب آفتاب و شب هنگام، به  راز و نیازش با خدا گوش می دهیم، و اگر نیمه شب بیدار باشیم، شاهد نماز شب خواندن ها و نجوای عاشقانه اش با معبود، خواهیم بود.

 

/ 4 نظر / 13 بازدید
امین

اگر دلهایمان تاریک و ظلمانی نمی گردید امامت هم عیان می گشت و پنهانی نمی گردید به قدر تشنگی گر تشنه امر فرج بودیم خدا داند فرج اینگونه طولانی نمی گردید

ش

شرکت در انتخابات = اعلام جنگ به > امریکا و دشمنان نظام است برای اطلاع بیشتر به سایت ذیل مراجعه شود asd121.persianblog.ir

رضا

لحظه ای که مرغان در سحر یک دفعه آواز سرمیدن رو حتما به یاد دارید