قطره ای از دریا-شهید بهشتی

چراغ قرمز اول را که رد کرد بهشتی خیلی تحمل کرد که چیزی نگه. دومین چراغ بود که دیگه صداش درآمد. گفت :« اگر از این هم بگذری دیگه نمی شه پشت سرت نماز خواند. تکرار گناه صغیره...

طرف با حالت حق به جانبی گفت :« اینها قانون طاغوته باید سرپیچی کرد.» بهشتی با ناراحتی دست گذاشت روی داشبورد و محکم گفت :« اینها قوانین انسانیه، عین انسانیت.»

منبع : صد دقیقه تا بهشت                                      

  
نویسنده : زینب ; ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٠
تگ ها : خاطره